ซีดีธรรมะ ธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดย พระไพศาล วิสาโล

เสริมสร้างกำลังใจให้ ในยามที่ผู้ป่วยกำลังท้อแท้

 1. เหนือกายยังมีใจ
 2. เยียวยากายด้วยใจผ่อนคลาย
 3. มิติที่มิอาจมองข้าม
 4. ทุกข์หารสาม
 5. รักษากายฟื้นฟูจิตใจ
 6. เยียวยาใจ
 7. รักษาใจให้ปลอดพิษ
 8. ยาสามัญประจำใจ
 9. ไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตา
 10. เป็นสุขในทุกความความเปลี่ยนแปลง
 11. วางใจอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง
 12. ธรรมะสำหรับผู้ป่วย
 13. เตรียมใจในยามป่วยหนัก

>> รับไรท์แผ่น <<